Enstitü Eğitim Teknolojileri Birimi E-Öğrenme Alanı

Sağlık eğitiminin temel öğeleri, kavramları ve kuramlarının anlatılacağı bu ders, dört (4) konu altında incelenecek olup, geleneksel sınıf eğitimi belirlenen program doğrultusunda çeşitli kaynak ve uygulamalar ile SBE-ÖYS altından desteklenecektir.

Ders için gereksinimler

Bu dersi almak için öğrenci, "Sağlık Eğitimi Tarihi" dersini başarı ile bitirmiş olması gerekmektedir. Derse kayıtlanabilmek için ilgili öğretim üyesinden dersin kayıtlanma şifresini (enrolment key) talep ediniz.